ROT-arbeten, renovering, om- & tillbyggnad, energioptimering!
Med Jönköping som utgångspunkt har vi över 65års erfarenhet tillsammans! 

Policy:

VENTSAB arbetar främst med ventilationsservice, ombyggnad och tillbyggnad.
​​​​​​​
Vi arbetar aktivt med att försöka sänka kundernas underhålls- och driftkostnader utan att kvalitet eller
funktioner försämras.
Hos VENTSAB är kund-, kvalitets- och miljötänkande viktigt för att nå framgång.
Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra oss och försöker förebygga problem innan de uppstår.
Leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar.
Vi jobbar aktivt för att minska miljöavtrycket vid projektering, montering samt transporter.
Självklart följer vi lagar och andra krav.