ROT-arbeten, renovering, om- & tillbyggnad, energioptimering!
Med Jönköping som utgångspunkt har vi över 65års erfarenhet tillsammans! 
Miljöpolicy

VENTSAB arbetar med energisparåtgärder i kommersiella och
privata fastigheter och häri ligger vår största miljöpåverkan och
grunden till vårt miljöarbete.
Så här arbetar vi:
 • Vi vill överlämna energisnåla och hållbaraventilationslösningar av god kvalitet till våra kunder så att dekan användas i många år framöver.
 • Vi utvecklar ständigt vårt miljöarbete.
 • Vi arbetar med att byta till energisnåla fläktar.
 • Vi arbetar med behovsstyrd ventilation för att kunna minska luftflödena och därmed miljöpåverkan.
 • Restprodukter skall minimeras genom återbruk
 • Vårt avfall ska källsorteras för att återvinning underlättas.
 • Vi styr våra inköp från lokala företag och miljövänliga materialval om detta är möjligt.
 • Vi ska säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning.
 • Vi arbetar aktivt med vårt resande för att minska vårt klimatavtryck, med hjälp av samåkning och nyare bilpark.
 • Vi jobbar likvärdigt med ISO 14001.

Kvalitépolicy

Vi på VENTSAB avser alltid att sätta kunden i fokus för att sänka
deras drift och underhållskostnader. Kunden skall kunna lita på att
få bra och rätt service i tid.
Våra kunder är vår framtid.
​​​​​​​
Detta gör vi genom att:
 • Vi jobbar nära kunden för ett bra slutresultat.
 • Köpa produkter av god kvalitet som är CE märkta.
 • Kundbemötande och hänsynstagande är mycket viktigt.
 • Vi ska vara stolta över vårt arbete och det vi lämnar efter oss.
 • Vi arbetar med kända och seriösa samarbetspartners.
 • Bra arbetsvillkor på arbetsplatserna.
 • Vi följer eller överträffar gällande branschregler och lagkrav.
 • Säkra och trevliga arbetsplats.
 • Värna om miljön genom ett aktivt miljöarbete.
 • Långsiktigt i våra relationer med kunder
 • Långsiktiga relationer med leverantörer.
 • Vi jobbar likvärdigt med ISO 9001.
Alla på VENTSAB skall sträva efter att hela tiden förbättra sig.
Med god kvalitet menar vi att kunden skall vara nöjd med
produkten och känna att han har förtroende för oss och gärna
återkommer.