ROT-arbeten, renovering, om- & tillbyggnad, energioptimering!
Med Jönköping som utgångspunkt har vi över 65års erfarenhet tillsammans! 

Om oss på VENTSAB


GSJ VENTService AB förkortat till VENTSAB är ett ventserviceföretag med inriktning på ventilationsservice och renovering, ombyggnad och tillbyggnadsuppdrag (ROT).

VENTSAB service är det företag som kan sänka ert underhåll och driftskostnader utan att kvalitét och funktioner försämras.

VENTSAB service är ett företag där kund, kvalitét och miljötänkande är viktigt och att orsak och handling ska genomsyra hela vår verksamhet

Vi kan hjälpa er med följande saker:
  • Aggregatbyten- allt från lägenhet till industri.
  • Byten till energieffektiva fläktar.
  • Energibesparande åtgärder.
  • Projektering.
  • Rensning.
  • Injustering.
  • VVX byten.
  • Anpassning av ventilation till ändrad verksamhet.
  • Med mera
1473_661473_66
1473_66